Movie Review : MIGRATION

ดังที่บางท่านอาจสังเกตเห็นแล้วว่า มีธีมที่เกี่ยวข้องกับนกอย่างชัดเจนสำหรับภาพยนตร์แอนิเมชันที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในเดือนนี้ อย่างแรกคือ “The Boy and the Heron” ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจากปรมาจารย์อนิเมเตอร์ ฮายาโอะ มิยาซากิ ซึ่งหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นผลงานภาพยนตร์ชิ้นสุดท้ายของเขา ก็จะถือเป็นบทสรุปในอุดมคติของอาชีพการสร้างภาพยนตร์ที่พิเศษที่สุดครั้งหนึ่งในยุคของเรา จากนั้นก็มี “Chicken Run: Dawn of the Nugget”…